Friends och My Little Pony samarbetar för mer vänskap

Friends My Little Pony

My Little Pony och Friends har skapat en gemensam kampanj för att visa betydelsen av vänskap. Syftet är att öka den allmänna medvetenheten om Friends insatser mot ofrivillig ensamhet genom att uppmuntra till vänliga handlingar i vardagen.